Skovbrynet

Skovbrynet er et selvstændigt botilbud på Sødisbakke efter §108 for 16 borgere med betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne.

Målgruppe

Skovbrynet er bygget op på syv forskellige takster, og borgernes behov varierer derfor alt efter, hvilken takst de er indskrevet under. Afdelingen spænder fra en målgruppe af borgere, hvor der er tilknyttet en personalenormering på 1:1 grundet stor psykisk sårbarhed og problemskabende adfærd, til en målgruppe, hvor behovet for pædagogisk bistand begrænser sig til støtte, vejledning og guidning. Der er udarbejdet ydelsesbeskrivelser, der beskriver hver enkelt taksts ydelse. 

Den overordnede indsats på afdelingen er støtte til personlig pleje, praktisk hjælp, samt socialpædagogisk træning og støtte - omfanget heraf afhænger af borgerens behov. 

Fysiske rammer

Skovbrynet ligger i et to etagers byggeri, der er renoveret i 2016. Der er otte pladser på hver etage. Boligerne består af toværelses lejligheder med eget bad, toilet og mulighed for tekøkken. Boligerne er forberedt til borgere med behov for diverse hjælpemidler. 

Der er på afdelingen fire køkkenalrum og fire fælles multirum, hvilket giver mulighed for ved behov at tilbyde socialt fællesskab og samtidig forebygge konflikter og problemskabende adfærd. Skovbrynet kan efter behov opdeles i flere mindre enheder.

De fysiske rammer er fleksible og bliver løbende tilpasset den enkelte borges behov. I denne forbindelse skal det nævnes, at der kan laves specialindretninger i form af vinduer, toilet, karme, lydisolering, individuelt tilpassede boliger og automatisk sprinkleranlæg.