Ydelser og matchning

Botilbud efter §107 og 108 for borgere med komplekse udviklingsforstyrrelser. 

Målgruppe

Tilbuddet er målrettet borgere med udviklingshandicap, som samtidig har enten opmærksomhedsforstyrrelser, udviklingsforstyrrelse a tale og sprog, udviklingsforstyrrelse af sansemotoriske færdigheder, stressbelastning, kommunikationsnedsættelse, selvskadende adfærd eller udadreagerende adfærd. 

Den overordnede målsætning for tilbuddet er at medvirke til, at det enkelte menneske får de bedst mulige vilkår for at mestre egen tilværelse. Tilbuddet for Komplekse Udviklingsforstyrrelser ønsker desuden i et tæt samarbejde med borgerne og/eller deres repræsentanter at sikre borgerne et sammenhængende, helhedsorienteret bo-, arbejds- og aktiveringstilbud, således at de i overensstemmelse med deres udvikling, behov og ønsker kan bruge deres ressourcer optimalt og være inddraget i de beslutninger i deres liv, som de er i stand til. 

 

Ydelsesbeskrivelser

Læs mere om vores forskellige afdelinger, og hvad de tilbyder.